Dane kontaktowe
Telefon: + 48 504 021 612
E-mail: info@rozarozpruwacz.pl
Pracownia Prujek: ul Kazimierza Jagiellończyka 2, 50 - 240 Wrocław Pracownia Rozpruwaczek: ul. Henryka Pobożnego 3, 50 - 241 Wrocław
Pracownie otwarte w trakcie trwania zajęć.